Vi hjälper Er med rätt it-lösning

som ger arbetsro och tid till annat

 

 

 

Effektiv fildelning

Vid undersökningar har framkommit att många företag har betydande produktionsbortfall och kostnader på grund av problem med tilldelning av datafiler och program. Det visar sig även att det ofta är relativt enkelt för utomstående att få tillgång till information som kan skada företaget om den sprids på ett felaktigt sätt.
Kontakta oss gärna angående installation och uppgradering av servrar och arbetsstationer så att rätt person får effektiv tillgång till just vad den tillhör.

 

Säker brandvägg

Vid loggning av datatrafik har det visat sig att ett flertal obehöriga försök till intrång sker varje dygn. Skadan efter ett intrång kan ofta få ödesdigra följder. Med rätt brandväggslösning kan intrång förhindras och loggning av trafik göras för analys. Med fjärradministrationssystemet OMSafe kan ni få kontroll av brandvägg med loggar samt uppgradering av programvara när så önskas.

 

Undvika och ta bort virus

Det skickas mängder av nya virusvarianter flera gånger per dag oftast med e-post. Vi har idag drygt 110 300 virussignaturer. Den senaste tiden har c:a 70 nya virussignaturer registrerats varje dygn. Därför bör virussignaturfilen helst uppdateras ett flertal gånger per dygn. Med rätt programvara och installation samt kontinuerlig uppdatering och kontroll kan de flesta virus upptäckas redan när de anländer och förhindras att göra skada och skickas vidare till era kontakter i adresslistan.

 

Godkänd backuplösning

Backuplösningar är som försäkringar. De är som mest uppskattade när olyckan är framme. Det är därför av yttersta vikt att den verkligen fungerar varje dygn. Försäkringsbolag kräver därför att det finns en godkänd backuplösning. Kontakta oss gärna för analys och eventuell åtgärd.

 

Tidsbesparande rutiner

En effektivisering av rutiner med en timme per dag och anställd ger betydande besparingar. Med åtta anställda sparas en årslön varje år. Kontakta oss gärna så kan vi göra en analys och ger förslag till eventuella förbättringar.

 

Data-support

Med vårt fjärradministration OMSafe kan ni få installationer, uppdateringar och problemlösningar utförda utan att vi stör er på plats och utom arbetstid för att undvika driftstörningar. Detta har visat sig vara en mycket uppskattad och kostnadseffektiv tjänst som även lämpar sig väl för personlig utbildning på distans.

 

Utbildningar

Kompetensutveckling är en av de investeringar som visat sig ge högst avkastning hos de flesta företag. Vi har välutrustade lokaler för att kunna ge era medarbetare utbildningar i lugn och trivsam miljö.

 

Bra produktlösningar
     
     

Innan ni köper ny hårdvara eller program kontakta oss gärna. Vi kanske har en billigare och bättre lösning

 

On Mark AB 2011-04-07